12.31.2008

ΔΙΣΕΚΤΟ (ΚΑΙ) ΤΟ 2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...


ΤΟ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΜΕΝΟΝ ΦΥΓΕΙΝ ΑΔΥΝΑΤΟΝ...
Πoλιτική Γελοιογραφία του ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ