10.11.2012

BAΡΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙOΚΤΗΣΙΑΣ ΣΙΟΥΦΑ, Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ''ΣΒΗΣΕΙ" ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ!

Οι ελεγκτικές υπηρεσίες επέβαλαν τσουχτερό πρόστιμο και σε ελεγκτική εταιρεία είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών η οποία ανήκει στην οικογένεια του πιο άθλιου πολιτικού, του ΣΙΟΥΦΑ, και αυτό τον εξόργισε τόσο πολύ που προσήλθε ο ίδιος στο υπουργείο για να ζητήσει εξηγήσεις, αντί να σκάψει ένα λάκκο και να μπει μέσα. Κι ενώ το ήξερε ότι η εταιρεία των παιδιών του έχει … σοβαρά προβλήματα με τον νόμο , εν τούτοις παρίστανε τον … ανήξερο και τον …θιγμένο.
Οι γιοι του (Γιώργος και Μάριος) έχουν εισπρακτική εταιρεία, η οποία λειτουργεί στα Πετράλωνα. Όπως μάλιστα είχε αποκαλύψει η εφημερίδα ΘΕΜΑ, οι κ. Γιώργος και Μάριος Σιούφας (υιοί του Προέδρου της Βουλής) συνεργάζονται, µεταξύ άλλων, εδώ και χρόνια και µε µεγάλη εισπρακτική εταιρεία, διεκπεραιώνοντας τις νοµικές ενέργειες για λογαριασµό όλων των µεγάλων τραπεζών, ακόµη και το στάδιο των πλειστηριασµών. Με την ίδια εταιρεία όµως συνεργάζεται και το δικηγορικό γραφείο του κ. Γιάννη Μούργελα, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της «Τειρεσίας Α.Ε.», δηλαδή της εταιρείας που έχουν συστήσει οι τράπεζες προκειµένου να προφυλάσσονται από τους κακοπληρωτές πελάτες τους! Η δικηγορική εταιρεία των νεαρών δικηγόρων και υιών Σιούφα γνώρισε πλήρη άνθηση και τεράστιο τζίρο κατά τη διάρκεια της νεοδηµοκρατικής διακυβέρνησης, εξασφαλίζοντας µεγάλα πακέτα συνεργασίας µε όλες τις τράπεζες.
Μέσω της οικογενειακής δικηγορικής εταιρείας οι κύριοι Γιώργος και Μάριος Σιούφας δηµιούργησαν «βιοµηχανία» κατασχέσεων και πλειστηριασµών ακινήτων σε συνεργασία µε τις µεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες (Alpha Bank, Εµπορική, Eurobank, Aspis κ.λπ), από τις οποίες παίρνουν πακέτα προσηµειώσεων ακινήτων, διαταγών πληρωµών, κατασχέσεων και πλειστηριασµών εισπράττοντας ως αµοιβή εκατοµµύρια ευρώ. Αρκεί να αναφερθεί ότι
ο νεότερος Σιούφας, την πρώτη χρονιά της άσκησης του επαγγέλµατός του, έκοψε γραµµάτια προείσπραξης (η κατώτερη επιτρεπόµενη αµοιβή δικηγόρου) από τον ∆ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ύψους 300.000 ευρώ, όταν κανένα από τα µεγαλύτερα και παλιότερα δικηγορικά γραφεία δεν φτάνει σε αυτό το επίπεδο. Eίναι χαρακτηριστικό ότι η εταιρεία των αδελφών Σιούφα δήλωσε στην εφορία για το 2007 καθαρά κέρδη 639.336 ευρώ. Το θέµα, όπως είναι φυσικό, είχε γίνει αντικείµενο συζητήσεων σε όλο το δικηγορικό σώµα.
Ο ίδιος ο Δημήτρης Σιούφας, τότε, έκανε πώς δεν ήξερε και έκανε λόγο, μάλιστα, για επιχείρηση σπίλωσης του ονόματος του δικού του, όπως και της οικογένειάς του.

Πρόστιμα συνολικού ύψους 390.000 ευρώ επέβαλε το Τμήμα Μητρώου Εταιρειών Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης, για παραβάσεις του νόμου 3758/2009 περί εταιρειών ενημέρωσης ληξιπρόθεσμων οφειλών (γνωστές ως εισπρακτικές).
Ειδικότερα, οι επιβληθείσες κυρώσεις αφορούν έξι εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών, έναν Δανειστή και μία Εταιρεία μη εγγεγραμμένη στο Μητρώο των Εταιρειών Ενημέρωσης και προέκυψαν μετά από έρευνα καταγγελιών και διαμαρτυριών καταναλωτών. Συγκεκριμένα:
  • Στην εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, για ανάθεση ενημέρωσης σε εταιρεία που δεν είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο (άρθρο 4 παρ. 2 και άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 3758/2009), συνολικό χρηματικό πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ.
  • Στην εταιρεία CREDICOM CONSUMER FINANCE ΑΕ, για διενέργεια ενημέρωσης χωρίς να είναι εταιρεία του μητρώου (άρθρο 4 παρ. 2 και του άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 3758/2009), συνολικό χρηματικό πρόστιμο ύψους 100.000 Ευρώ.
  • Στην εταιρεία FIRST CALL ΑΕ, για συχνότητα οχλήσεων πέραν της μίας ανά δεύτερη ημέρα (άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 3758/2009), για κλήση που αφορούσε μη ληξιπρόθεσμη οφειλή (άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3758/2009), για ενημέρωση οικείων (περίπτωση 9 του άρθρου 5 του 3758/2009), συνολικό χρηματικό πρόστιμο ύψους 65.000 Ευρώ.
  • Στην εταιρεία KLISIS SA, για συχνότητα οχλήσεων πέραν της μίας ανά δεύτερη ημέρα (άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 3758/2009) και για κλήση που αφορούσε μη ληξιπρόθεσμη οφειλή (άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3758/2009), συνολικό χρηματικό πρόστιμο ύψους 45.000 ευρώ.
  • Στην εταιρεία PRS HELLAS SA, για κλήση στο χώρο εργασίας, χωρίς να έχει δηλωθεί από τον οφειλέτη ο αριθμός ως μοναδικός (άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 3758/2009) και για άρνηση χορήγησης αναλυτικών στοιχείων για το ύψος και την προέλευση της ληξιπρόθεσμης οφειλής (άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 3758/2009), συνολικό χρηματικό πρόστιμο ύψους 35.000 Ευρώ.
  • Στην εταιρεία EOS MATRIX ΑΕ, για όχληση στο χώρο εργασίας, χωρίς να έχει δηλωθεί από τον οφειλέτη ο αριθμός ως μοναδικός (άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 3758/2009), χρηματικό πρόστιμο ύψους 25.000 ευρώ.
  • Στην εταιρεία E-VALUE ΜΕΠΕ, για ενημέρωση πριν την πάροδο 10 ημερών από την ημερομηνία που κατέστη ληξιπρόθεσμη η οφειλή (άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 3758/2009), χρηματικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ.
  • Στην εταιρεία TELEPERFORMANCE DEBTORS INFORMATION SERVICES, για ενημέρωση πριν την πάροδο 10 ημερών από την ημερομηνία που κατέστη ληξιπρόθεσμη η οφειλή (άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 3758/2009), χρηματικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμου, χωρεί η άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.