4.26.2012

ΨΟΙΦΕΙΖΩ ΧΡΗΣΙ ΔΟΙΣΥ ΑΙΞΙ ΜΑΟΙΟΥ...PARODY ON THE UPRISING OF FASCISM IN GREECE ON THE MAY 6 ELECTIONS....THANKS TO CYBERELLA FOR POSTING ON TWITTER...