12.22.2008

ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΟ ΤΟ 2009...

http://www.taxalia.blogspot.com

ΦΟΝΟΣ ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΣΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ...Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΨΙΑ...