10.18.2008

"ΜΑΧΑΙΡΙ" ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ!ΑΡΙΘΜΟ ΡΕΚΟΡ 335 ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ".
(...)Ακόμη, απολαμβάνουν μια σειρά άλλων διευκολύνσεων όπως εταιρικά αυτοκίνητα μέχρι 3.000 κυβ. εκ. και με οδηγό, χρυσές και πλατινένιες πιστωτικές κάρτες, έξοδα μετακίνησης, ακόμη και εκτός έδρας, τα οποία αναλογούν με το μισθό που λαμβάνει κάθε μήνα ένας νέος της γενιάς των 700 ευρώ, έξοδα στάθμευσης και κινητά τηλέφωνα. Η διεθνής κρίση επιβάλλει ωστόσο φραγμούς και όρια στις αμοιβές των «golden boys». Στο πλαίσιο αυτό, o κ. Αλογοσκούφης διεμήνυσε ότι «για τις τράπεζες που θα μετάσχουν στο πρόγραμμα, θα υπάρχει ο περιορισμός ότι κανένα στέλεχός τους μάλλον δεν θα έχει αποδοχές που θα ξεπερνούν τις αποδοχές του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διάρκεια του προγράμματος» (περίπου 238.000 ευρώ).
Ενδεικτικά, στην Εθνική Τράπεζα το σύνολο των ετήσιων καθαρών αμοιβών για περίπου 30 διοικητικά στελέχη άγγιζε τα 3 εκατ. ευρώ πριν από 3 χρόνια. Αν σε αυτό το ποσό προστεθούν οι αμοιβές συνολικά 335 ειδικών συνεργατών και συμβούλων, η δαπάνη μισθοδοσίας για αυτήν την υψηλόβαθμη κατηγορία προσωπικού κυμαίνεται στα 32,7 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2007.