10.10.2008

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟΔΙΑΙΤΟ ΛΑΝAΡΑ, ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΝΕΑ ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΚΤΩΛΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ
Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΝΩ 1 ΣΤΑ 4 ΠΑΙΔΙΑ ΖΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ....
Τροπολογία που αφορά τη χρηματοδότηση όλων των επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας κατέθεσε χθες η κυβέρνηση, προκειμένου να αποφύγει την κατηγορία ότι εγκρίνει δάνεια μόνο στον όμιλο Λαναρά και σκοντάψει στην κοινοτική απαγόρευση επιλεκτικής ενίσχυσης συγκεκριμένης επιχείρησης. Με την τροπολογία, που φέρει την υπογραφή των υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Απασχόλησης, παρέχεται «στις λειτουργούσες επιχειρήσεις του Κλάδου Κλωστοϋφαντουργίας εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, σε ποσοστό 100%, για άπαξ χρηματοδότηση με νέο κεφάλαιο κίνησης μέχρι του ποσού των 20 εκατ. ευρώ (ανά επιχείρηση)».Το ποσό αυτό δε, μπορεί να αυξηθεί στα 35 εκατ. ευρώ σε περιπτώσεις που αφορούν πρώτον, επιχειρήσεις οι οποίες προήλθαν από συγχώνευση εταιριών του κλάδου και δεύτερον, ομίλου στον οποίον συμμετέχουν δύο και πλέον επιχειρήσεις του κλάδου.
http://www.e-tipos.com/newsitem?id=55257