12.22.2008

ΦΟΝΟΣ ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΣΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ...Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΨΙΑ...