10.11.2008

ΣΕ ΧΑΜΗΛΟ 13 ΜΗΝΩΝ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΚΑΜΜΙΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

NEW YORK — The stunning collapse in oil markets accelerated Friday, sending a barrel of crude plunging below $78 as investors grow more pessimistic about resolving a mushrooming global economic crisis.
Oil hasn't been this cheap in 13 months _ a rare silver lining for consumers amid a rapidly imploding financial landscape.
Crude prices have almost been cut in half since surging to a record near $150 barrel over the summer.
Energy experts believe prices could go even lower.