7.28.2008

100.000 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΚΑΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ.ΤΕΡΑΣΤΙΑ Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ.