5.24.2008

ΙΝ$IANA $ONES 4...IΝDY 4: "ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΑ 170 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ το 4ΗΜΕΡΟ".